Τετάρτη, 26/09/2018
logo

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ

Δημοσίευτηκε : Παρ, 03/02/2017

Από τον Ιανουάριο 2017, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) θα εφαρμοστεί σε πλήρη ανάπτυξη στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας. Η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων για το έτος 2017 ΑΝΟΙΞΕ την 1 Φεβρουαρίου 2017

Η αίτηση  γίνεται α) ηλεκτρονικά β) από τους δήμους και γ) από τα ΚΕΠ.

Τι είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)?

Το ΚΕΑ είναι ένα ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα από τον Ιανουάριο 2017 και οι αιτήσεις για τη συμμετοχή σε αυτό υποβάλλονται οποτεδήποτε ένα νοικοκυριό θεωρεί ότι πληροί τα κριτήρια ένταξης που αναφέρονται πιο κάτω.

Περιγραφή του προγράμματος Κ.Ε.Α.

Κριτήρια Ένταξης στο Κ.Ε.Α.

Καθορισμός ποσού εισοδηματικής ενίσχυσης

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής

Αναστολή καταβολής εισοδηματικής ενίσχυσης

Διακοπή καταβολής εισοδηματικής ενίσχυσης

Ακολουθήστε μας

Εγγραφή στο newsletter