Τετάρτη, 26/09/2018
logo

Νέα εργασιακά δεδομένα για νοσοκομειακούς και συμβεβλημένους ιατρούς

Δημοσίευτηκε : Τρ, 20/06/2017

Αλλάζουν οι συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ μετά και τις σχετικές τοποθετήσεις της Διοίκησης του Οργανισμού στους εκπροσώπους των γιατρών.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια συνάντησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ) ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ επεσήμανε ότι θα αλλάξουν οι συμβάσεις αλλά και ο τρόπος πληρωμής των γιατρών.

Οι αλλαγές σύμφωνα με την ΠΟΣΚΕ αφορούν:

-Για τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς προτείνεται για τις μεν πράξεις να παραμείνει το καθεστώς της κατά πράξη και περίπτωση με τον κλειστό προϋπολογισμό που όμως έχει διαχωριστεί σε επιμέρους κωδικούς (δηλαδή θα είναι διαφορετικός για υπερηχογραφήματα, βιοπαθολογικές εξετάσεις, αξονικές, μαγνητικές κλπ) και βάσει αυτών θα προσδιορίζεται το Clawback. Το Rebate παραμένει στο ίδιο πλάισιο και όπως ισχύει σήμερα.

-Για τις ιατρικές επισκέψεις μελετάνε σύστημα με ευέλικτες συμβάσεις ωραρίου και ανάλογη αμοιβή με  πληθυσμιακά κριτήρια στις συμβάσεις πάγιας αντιμισθίας και κατά πράξης αμοιβής, βάσει προκαθορισμένου ραντεβού και συγκεκριμένου ωραρίου, με ευέλικτους όρους.

Τέλος ο Υπουργός σε συνάντηση με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι  αφορά τα εργασιακό κεκτημένο των νοσοκομειακών γιατρών και δεν τεκμηριώνεται η κριτική περί αντεργατικού νομοθετήματος και διατηρείται στο ακέραιο ο προϋπολογισμός των εφημεριών (325 εκατ ευρώ). Πιο συγκεκριμένα:

1.      Οργανώνεται σε 12ωρη βάση ο χρόνος εφημερίας και καταργούνται σταδιακά οι 24ωρες εφημερίες.

2.      Διατηρείται το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών και δεν  εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση κυκλικό ωράριο. Το άρθρο 3 παρ. 1 ορίζει ρητά ότι το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό, και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αυξάνεται το τακτικό πρωινό ωράριο από 7 σε 12 ώρες, και οι 5 ώρες από τις 15:00 – 20:00 αποτελούν ώρες εφημερίας οι οποίες καλύπτονται από τον ίδιο αριθμό ιατρών σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου.

3.      Διατηρείται η στελέχωση με ιατρικό προσωπικό (ειδικευόμενοι και  ειδικευμένοι γιατροί όλων των βαθμίδων) των κλινικών/τμημάτων την ώρα της εφημερίας.

4.      Η ρήτρα opt-out δεν αποτελεί «ατομική σύμβαση», αλλά πρόκειται για τη ρήτρα εξαίρεσης κατά την οποία ο γιατρός συναινεί να εργάζεται περισσότερο από το μέσο όρο των 48 ωρών εβδομαδιαίως αλλά με ανώτατο όριο τις 60 ώρες κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως. Η ρήτρα opt-out εισάγεται προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και να μην επηρεαστούν τα σημερινά εισοδήματα των γιατρών.

5.      Δεν καταργείται το ρεπό. Διασφαλίζεται τόσο η υποχρεωτική χορήγηση του  ρεπό μετά από τη πραγματοποίηση νυκτερινής εφημερίας όπως απορρέει από το άρθρο 4 παρ. 1, αλλά και χορηγείται επιπλέον ρεπό από τη πραγματοποίηση εφημερίας Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας (άρθρο 4 παρ. 3).

6.      Με το Σχέδιο Νόμου διατηρείται η προσαυξημένη κατά 6% υπερωριακή αποζημίωση της νυχτερινής βάρδιας και των αργιών, δεν μειώνεται η εφημεριακή αμοιβή και προφανώς δεν οδηγούμαστε σε απλήρωτη εργασία.


Ακολουθήστε μας

Εγγραφή στο newsletter